ДОБРЕ ДОШЛИ

 line

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание заповед №РД07-115/10.01.2017г. от директора на ОУ "Г. С. Раковски",

11.01.2017г. (сряда) е обявен за НЕУЧЕБЕН ден.

Учебните занятия ще започнат на 12.01.2017г. (четвъртък) от 8:00 часа за III-VII клас и 8:30 часа за учениците от подготвителна група, I и II клас.

 

line

Качени са програмите 5 - 7 клас    star ...ТУК

line