Уважаеми родители!
Във връзка с честването на 70-години от основаването на училището, Педагогическият съвет и ръководството на училището излиза с призив за набиране на дарения, с които да се съберат средства за наем на ДКС -Варна /Спортна зала/ за провеждане на патронния празник на училището на 5.05.2017г. и изработване на ново знаме. Всички дарения са на доброволен принцип, нямат задължителен характер и  ще бъдат регистрирани и придружени със свидетелство за дарение. Разчитаме на Вашата подкрепа.
За повече информация се обръщайте към класните ръководители или директора на училището.
Благодарим за подкрепата Ви! Тя е важна за нас!

 

 

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ

 

 

 

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ


"ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"