Администрация

Администрация

Счетоводител

Емилия Пантева Стоянова

Магистър по счетоводство и контрол
Завършила Икономически университет - Варна
Счетоводител на училището от 2007 година

  Служител човешки ресурси

Венета Ангелова Вълкова

Магистър по счетоводство
Завършила Икономически университет - Варна
Служител на училището от 2007 година

Администратор база данни

Даниел Калоянов Димов

Домакин

Надежда Иванова Тотлякова

Библиотекар

Даниела Борисова Ганчева