Български език и литература

Български език и литература

Кодове за достъп до виртуалните класни стаи по БЕЛ:

Учител Катя Георгиева:

- 5 клас: hpmqgcx
- 6 клас: pznpuet
- 7 клас: ctcfc2k

Учител Валентинка Димова:

6а- hp36a7a
6б- 6i3vqu4
6г- gl6ddob
6д- 6fv2vdd

Учител Гергана Янчева:

7 в- ikdnwup
7  г- qsjqib6
6 в- ypp3t4z
6 е- lqzpbon

Учител Стела Стоянова:

5а клас:sgewluf
5б клас:bw2dhae
5в клас:ud5wv65
7б клас:2wdbfqq

21.04.2020 Г. - КАЧЕНИ СА НОВИ МАТЕРИАЛИ ПО БЕЛ

21.04.2020 г. Материали по БЕЛ за ученици от VII б клас - изтеглете