Квалификация

Квалификация

Предстоящи обучения:

Вътрешноучилищна квалификация - Психологическо Обучение: Burn Out: професионално прегаряне. Дата на провеждане 05.07.2022 г. от 09.00 часа. Лектори - Светлана Сотирова и Емилия Сотирова от Психологичен Център S.O.V.A.