Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

ГРАФИК ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО ЗА VII КЛАС

Запознаването ще става онлайн.  За родителите и учениците линка ще бъде публикуван на сайта на РУО-Варна. В една сесия могат да се включат до 300 слушатели.

13.05.2022г., 16.00. ч.

Запознаване на родители и ученици, с правилата за провеждане на НВО 7 клас и прием след завършен 7 клас в 8 клас за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление в канцеларията на училището в периода от 02.02.2022г. до 12.00ч. на 18.02.2022г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок са предават на РУО - Варна. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе на 17.06.2022г. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас. За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас през учебната

2021 - 2022 година: 


VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10.00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV клас през учебната

2021 - 2022 година:

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа