Национално външно оценяване

  Училища центрове, в които ще се приемат документи на ученици, завършили 7 клас за участие в Първи и Трети етап на класиране за прием в 8 клас за 2019/2020 учебна година - http://ruo-varna.bg/images/files/2019/RUO-029.pdf

Информация за учениците, завършили основно образование, които през учебната 2018-2019г. ще кандидатстват в държавни и общински училища от област Варна. Заявление за кандидатстване може да свалите от прикачените файлове по - надолу.

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в 4 клас през учебната

2018 - 2019 година:  

  Български език и литература - 9 май 2019г., начало 10,00 часа

  Математика - 10 май 2019г., начало 10,00 часа

  Човекът и обществото - 14 май 2019г., начало 10,00 часа

  Човекът и природата - 16 май 2019г., начало 10,00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7 клас през учебната

2018 - 2019 година:

    Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа

    Математика - 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа

    Чужд език ( по желание на ученика) - 21 юни 2019г., начало 09,00 часа

Дейностите за информиране и консултиране на ученици, родители и граждани по организирането на дейностите по приемане на ученици в VIII клас, след завършено основно образование, както следва:
1.    Провеждане на родителска среща за родителите на учениците от VII клас с представители на Центъра по кариерно ориентиране – Варна на 10.05.2019г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището.
                                                                   Отг. Д. Банова и М. Габровска
2.    Среща на представители на профилирани и професионални гимназии с ученици от випуск VII клас по график.
                                                                    Отг. класни ръководители VII клас
3.    За длъжностни лица, отговарящи за информиране и консултиране на ученици и родители определям Марина Габровска – педагогически съветник и Донка Банова – училищен психолог с работно време от 24.04.2019г. до 28.06.2019г., както следва:
-    Марина Габровска – педагогически съветник в четвъртък от 17.00 – 18.00ч
-    Донка Банова – училищен психолог във вторник от 17.30 – 18.30ч.
4.    Телефон за информация – 052/302-358.

 

Заявления за проверка на способностите се приемат в канцеларията на училището в периода 03.06.2019 - 05.06.2019 г.  от 8.00 до 16.30 часа, срещу входящ номер.

Национално външно оценяване - http://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=210

Протоколите с резултатите от НВО в 4 клас се предоставят за информация на родителите чрез класния ръководител в часа за среща с родителите, а на учениците в часа на класа.

Последни новини

Училище, здравей!

Прочети още

Дарение вместо цветя за първия учебен ден

  Педагогическият съвет на училището подкрепя инициативата "Дарение вместо цветя за първия учебен ден" за Алекс - дете, нуждаещо се от скъпо струваща операция. ...

Прочети още

Откриване на новата учебна година

   Уважаеми ученици и родители, Тържественото откриване на новата 2019/2020 учебна година ще се състои на 16 септември 2019г. от 9.00 часа в двора на училищет...

Прочети още