Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас през учебната

 

 

2023 - 2024 година: 


VІІ клас
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09.00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV клас през учебната

2023 - 2024 година:

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа