Национално външно оценяване

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Тази година имате възможност да подадете електронно заявления за участие в първи (и трети) етап на класиране.

Инструкция за електронно подаване на документи за участие в първи и трети етап на класиране и разяснения за механизма на кандидатстване можете да видите в прикачените файлове.

Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на електронната система на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

Информация за учениците, относно обявяване на резултатите от изпитите чрез тест по български език и литература и математика и проверка на способностите за учебната 2016/2017 година

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 4 клас през учебната

2016 - 2017 година:  

  Български език и литература - 10 май 2017г.

  Математика - 12 май 2017г.

  Човекът и природата - 15 май 2017г.

  Човекът и обществото - 16 май 2017г.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7 клас през учебната

2016 - 2017 година:

    Български език и литература - 19 май 2017 г.
    Математика - 22 май 2017 г.

    Чужди езици - 29 май 2017г.

Протоколите с резултатите от НВО в 4 клас и НВО Чужд език в 7 клас се предоставят за информация на родителите чрез класния ръководител в часа за среща с родителите, а на учениците в часа на класа.

От 5 до 10 май 2017г. в канцеларията на училището ще се приемат заявления на учениците за полагане на изпити за проверка на способностите. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита (31.05. - 1.06.2017г.), която е неразделна част от съответното заявление. Работно време на канцеларията за прием на заявления от 8.00 часа до 15,30 часа.

http://ruo-varna.bg/images/files/2017/infp-ps-2017.pdf

В понеделник, 15.05.2017 г., от 12,30 часа учениците от 7 клас ще получат срещу подпис служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на приемните изпити по БЕЛ и Математика.

Последни новини

График родителски срещи

График за родителски срещи в начален курс –  втори срок 2 А – 21.02 – 17ч.          стая 201 2 Б &nd...

Прочети още

Начало на Втори учебен срок

   Учебните занятия се подновяват на 7.02.2018 г., Втора смяна. Начало на учебните часове 13.30 часа.   Учениците от 1 - 4 клас влизат в сградата на учи...

Прочети още

Олимпиада по БЕЛ и Математика

   Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03.02.2018 г. в МГ "Петър Берон", гр. Варна. Учениците, класирани на областен кръг, да...

Прочети още