Олимпиади

Олимпиади

    Уведомявам участниците на областен кръг на олимпиадата по география и икономика, че могат да се запознаят с изпитната си работа, при спазване на следната процедура:

I. За ученици VII - XII клас

1. В периода 20 - 22.03.2023 г.,вкл., в работното време на канцеларията на училището, от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч., желаещите подават заявление, подписано от участника и/или негов родител.

2. Запознаването се осъществява на 24.03.2023 г. от 15.00 ч. до 16.30 ч.

3. С изпитната работа на участника се запознава ученика и/или негов родител.

4. Не се разрешава снимане и копиране на изпитни работи.

 Уведомявам участниците на областен кръг на олимпиадата по география и икономика, че могат да се запознаят с изпитната си работа, при спазване на следната процедура:

I. За ученици V - VI клас:

1. В периода 02 - 08.03.2023 г., в работното време на канцеларията на училището, от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч., желаещите подават заявление, подписано от участника и/или негов родител.

2. Запознаването се осъществява на 10.03.2023 г. от 13.30 ч. до 14.30 ч.

3. С изпитната работа на участника се запознава ученика и/или негов родител.

4. Не се разрешава снимане и копиране на изпитни работи.

II. За ученици VII - XII клас - след разсекретяване на изпитните работи от националната комисия и публикуване на протокола с класираните. Информацията ще бъде предоставена допълнително в сайта на училището.

Д. Димитров, директор

Повече информация за организираните от МОН олимпиади и състезания можете да научите от тук.

Условия за участие според регламента.