Квалификация

Квалификация

Предстоящи обучения:

Обучителна програма на тема:
„Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция“. Дата на провеждане: 31.10.2022 г., начален час 09.00 часа. Продължителност на обучението: 16 академични часа, от които 8 присъствени.

Вътрешноучилищна квалификация - Психологическо Обучение: Burn Out: професионално прегаряне. Дата на провеждане 05.07.2022 г. от 09.00 часа. Лектори - Светлана Сотирова и Емилия Сотирова от Психологичен Център S.O.V.A.