Последни новини

График за консултации и упражнения с ученици в периода на лятната ваканция

 Уважаеми родители и ученици, уведомявам Ви, че в периода на Лятна ваканция, в училището ще бъде осигурена лятна работа от педагогическите специалисти за учениците, на ...

Прочети още

Получаване на свидетелство за основно образование

   Уважаеми ученици и родители, уведомявам ви, че свидетелства за основно образование ще се раздават на 02.07.2020 г. при следния график: VII а и  VII б ...

Прочети още

На вниманието на учениците от VII клас

Уважаеми ученици и родители, можете да се запознаете с инструкция за online кандидатстване след завършен VII клас - инструкция  

Прочети още

Разпределение на учениците от Първи клас по паралелки

I а клас, класен ръководител Д. Даскалова I б клас, класен ръководител Д. Любенова I в клас, класен ръководител Д. Димитрова I г клас, класен ръков...

Прочети още

Родителска среща за ученици в Първи клас

 Уважаеми родители на ученици в първи клас през 2020/2021 учебна година, уведомявам ви, че на 30.06.2020г. от 17.30ч. ще се проведе родителска среща с класните ръководи...

Прочети още

Информация за учениците от VII клас

Във връзка с реализирането на държавния план-прием на учениците, завършили основно образование през учебната 2019/2020 г., в VIII клас на неспециализираните училища за учебнат...

Прочети още

Подаване на документи за сборни групи в ЦОУД във втори и трети клас

Указания за подаване на документи от родителите на ученици II и III клас за прием в сборни групи ЦОУД и критерии за подбор при записване на ученици в сборни групи за целоднев...

Прочети още

С пожелания за приятно лято от учениците от VI в клас

Направихме това, за да покажем нашата благодарност!  Ако времето не стига да се прочете нечие съобщение, спрете видеото на пауза - https://www.youtube.com/watch?v=OrnoB4...

Прочети още