Последни новини

Дейности по възстановяване на присъственото обучение за учениците от I - IV клас

facebook thumb

Уважаеми родители на ученици I - IV клас,
в срок до 12.00ч. на 08.11.2021г. е необходимо да декларирате писмено разрешението си да бъде тествано детето Ви с доставените от МОН безплатни тестове за Covid -19.
Декларациите са:
- за ученик, който ще бъде тестван в училище от служител на училището и при възможност излъчен от родителите представител на класа, притежаващ зелен сертификат
- за ученик със СОП, който ще бъде тестван в домашна среда от родител, в дните, определени за тестване на останалите ученици.
Декларациите трябва да са подписани от Вас и изпратени по електронен път на класния Ви ръководител, който ще упражни контрол за коректното попълване, както и ще уведоми родител, който не е изпратил декларация. При липса на подпис в декларацията и/или липса на посочен ясен избор, както и при липса на подадена декларация се приема, че родителят не разрешава тестване на детето му.
Прилагам - декларации

Декларация за съгласие за тестване на ученик до 14 години,

Декларация за съгласие за тестване за ученици със СОП - тук

Документи за преминаване в ОРЕС може да свалите от секцията Електронно обучение - тук

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна