Последни новини

Есенна ваканция

facebook thumb

Уведомявам ученици, родители и служители, че със заповед на министъра на МОН 30.10.2020г. е неучебен ден - Есенна ваканция.
Съгласно чл.154, ал.1 от Кодекса на труда, 01.11.2020г. е официален празник "Ден на народните будители".
Съгласно чл.154, ал.2 от Кодекса на труда, 02.11.2020г. е неприсъствен ден за ученици, учители и служители.
Учебните занятия продължават на 03.11.2020г., първа смяна.
Обръщам внимание на всички да спазват мерките за безопасност.
Опазването на живота и здравето на децата, семействата им и служителите е най - важното.

Д. Димитров, директор