Европейска седмица на програмирането

   На 17 октомври  в ОУ ,,Г. С. Раковски,, отбелязахме Европейската  седмица на програмирането. Учениците от IV д клас, с класен ръководител Десислава Георгиева, използваха бинарното кодиране, за да превърнат символите от името на патрона на своето училище Георги Сава Раковски в двоичен код. Кодът бе заменен с цветни мъниста, от които учениците изработиха бинарни гривни.


Последни новини

Оформяне на срочни и годишни оценки

ЗАПОВЕД На основание чл.259, ал.1, чл.257 ал.1 и ал.2 от ЗПУО,  чл. 31 от Наредба №15 от 22.06.2019г., чл. 22, ал. 8 от наредба №11 от 1.09.2016г., заповед №РД06...

Прочети още

Честит 24 май

Честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! ОУ "Георги Сава Раковски" празнува 24 май - видео

Прочети още

Заявления за Избираем учебен час и Спортни дейности

  Уважаеми родители, с оглед подготовката на следващата учебна година  е необходимо да подадете заявления за Избираеми учебни часове и Спортни дейности, което може д...

Прочети още