График за консултации и упражнения с ученици в периода на лятната ваканция

 Уважаеми родители и ученици,
уведомявам Ви, че в периода на Лятна ваканция, в училището ще бъде осигурена лятна работа от педагогическите специалисти за учениците, на които преподават. Обявените часове могат да се използват за консултации и упражнения по съответния предмет. Графикът ще се изготвя по предложение на учителя и в зависимост от служебната му ангажираност и ползването на отпуск. Графикът ще бъде публикуван в петък на предходната седмица и ще обхваща периода за следващата седмица. Ще има обявен ден и период от поне два астрономически часа, както и място, където учителят ще посрещне учениците, имащи желание за консултация и упражнение при съответния учител и предмет. Задължение на родителя е да доведе и прибере ученика в съответствие с обявения график. Всеки родител може да уточни с учителя детайли около предоставената подкрепа, използвайки установената среда за комуникация в периода на обучението от разстояние.
Очакваме Ви!

ГРАФИК


Последни новини

Получаване на свидетелство за основно образование

   Уважаеми ученици и родители, уведомявам ви, че свидетелства за основно образование ще се раздават на 02.07.2020 г. при следния график: VII а и  VII б ...

Прочети още

На вниманието на учениците от VII клас

Уважаеми ученици и родители, можете да се запознаете с инструкция за online кандидатстване след завършен VII клас - инструкция  

Прочети още

Разпределение на учениците от Първи клас по паралелки

I а клас, класен ръководител Д. Даскалова I б клас, класен ръководител Д. Любенова I в клас, класен ръководител Д. Димитрова I г клас, класен ръков...

Прочети още