Последни новини

Информация за подаване на заявление за първо и трето класиране за прием в VIII клас

facebook thumb

  Уважаеми родители и седмокласници,

в прикачен файл е информация за подаване на заявления за първо и трето класиране.

Обръщам внимание, че за всеки ученик трябва да бъде подадено заявление за участие в класирането.

В изпълнение на чл. 8. ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст) и изискването всички ученици, завършили основно образование през
учебната 2021/2022 г., да участват в държавния план - прием в VIII клас е необходимо родителите да създадат организация и да предприемат действия всеки ученик да подаде заявление за участие в класиранията. В случай на неподадено заявление до
14.00ч. на 07.07.2022г. за първи етап, съответно 27.07.2022г. за трети етап, родителят ще бъде потърсен от служител на училището, за да предостави информация за причината да не е подадено заявление за участие в класирането.

Информация вижте тук

Д. Димитров, директор