Математическо състезание за ученици от IV клас

Уведомявам учениците от випуск IV клас и родителите им, че математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28 юни 2020 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище домакин и училище координатор на състезанието.

За участието си в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител /настойник/ попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие до директора на училището, в което се обучава ученикът. Заявленията остават за съхранение в училището.
            Съгласно „Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания“, глава втора, раздел И, т. 86. т.87, т. 88 и т. 90 за участието си в състезанието, родителят /настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец).
           На 26.06.2020г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.
           Заявления се приемат в канцеларията на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна в работното време от 8.30 - 17.00ч. в срок до 11.06.2020г. Обръщам внимание на родителите, че в дните 12-17.06.2020г. в училището няма да се допускат външни лица, поради дейностите, свързани с подготовката на сградата за НВО.
           Прилагам заявление и декларация.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна


Последни новини

Оформяне на срочни и годишни оценки

ЗАПОВЕД На основание чл.259, ал.1, чл.257 ал.1 и ал.2 от ЗПУО,  чл. 31 от Наредба №15 от 22.06.2019г., чл. 22, ал. 8 от наредба №11 от 1.09.2016г., заповед №РД06...

Прочети още

Честит 24 май

Честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! ОУ "Георги Сава Раковски" празнува 24 май - видео

Прочети още

Заявления за Избираем учебен час и Спортни дейности

  Уважаеми родители, с оглед подготовката на следващата учебна година  е необходимо да подадете заявления за Избираеми учебни часове и Спортни дейности, което може д...

Прочети още