Последни новини

Национално външно оценяване на учениците от четвърти клас в ОУ "Г. С. Раковски"

facebook thumb

НВО БЕЛ:

Общ брой явили се ученици 135

78 ученици с оценка Отличен (6)

Среден брой точки за училището 83.12

Среден брой точки за региона 74.91

Среден брой точки на национално ниво 70.46

НВО математика:

Общ брой явили се ученици 134

38 ученици с оценка Отличен (6). 6 ученици с пълен брой точки 100

Среден брой точки за училището 68.93

Среден брой точки за региона 61.81

Среден брой точки на национално ниво 57.33