Последни новини

Олимпиади по БЕЛ и Знам и мога

facebook thumb

      Олимпиади "Знам и мога" и БЕЛ - на 22.01.2022г. от 09.00ч. Учениците да заемат местата си от 8.30 до 8.45ч. Влизане през вход откъм физкултурен салон.

До участие в олимпиадата не се допускат ученици, които не са подали заявление за участие в олимпиадата в указаните срокове и не фигурират в списъците с участници.

Не се допускат и ученици, които са карантинирани, както и ученици, които на са тествани на 17.01.2022г. в училището за осигуряване на безопасна среда и нямат валиден зелен сертификат.

За участие в олимпиадата могат да бъдат допуснати ученици, които нямат представена декларация за тестване в училище за covid-19 и се обучават в ОРЕС по желание на родител, ако в срок до 21.01.2022г. 13.30ч. същата бъде представена на училищната поща – подписана и с изразено съгласие за деня на олимпиадата, както и ако бъде представен валиден зелен сертификат.
Учениците, които са заявили участие в олимпиадата и имат декларация за съгласие за тестване, но са отсъствали на 17.01.2022 г., ще бъдат тествани преди допускане до изпитната зала.

При наличие на неизпълнение на горепосоченото член на комисията уведомява за неизпълнението компетентните лица от РЗИ – Варна.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна