Последни новини

Олимпиада по география и икономика

facebook thumb

ОЛИМПИАДА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 21.01.2022Г., 14.30Ч. В УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ

До участие в олимпиадата не се допускат ученици, които не са подали заявление за участие в олимпиадата в указаните срокове и не фигурират в списъците с участници.

Не се допускат и ученици, които са карантинирани, както и ученици които на са тествани на 17.01.2022г. в училището за осигуряване на безопасна среда и нямат валиден зелен сертификат.

За участие в олимпиадата могат да бъдат допуснати ученици, които нямат представена декларация за тестване в училище за covid-19 и се обучават в ОРЕС по желание на родител, ако в срок до 20.01.2022г. 15.30ч. същата бъде представена на училищната поща – подписана и с изразено съгласие за деня на олимпиадата, както и ако бъде представен валиден зелен сертификат. Учениците, които са заявили участие в олимпиадата и имат декларация за съгласие за тестване, но са отсъствали на 17.01.2022 г., ще бъдат тествани преди допускане до изпитната зала.

При наличие на неизпълнение на горепосоченото, член на комисията уведомява Женя Велчева – ЗДАСД и за неизпълнението ще бъдат уведомени компетентните лица от РЗИ – Варна.

Дафинка Петрова лично запознава всеки участник на олимпиадата – общински кръг с постигнатия резултат.

В срок до 07.02.2022г. 13.00ч.  всеки участник или негов родител може да подаде заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 08.02.2022г. - 12.30ч. Дафинка Петрова получава от  Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет на 09.02.2022г. 2020г. от 11.30 – 12.30ч. в присъствието на Дафинка Петрова и Адриана Трифонова, които могат да дават разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна