Последни новини

Организация на учебния процес за 15 - 17.06.2021 г.

facebook thumb

Уважаеми родители, ученици и служители,

Информирам Ви за следното:

1. 14.06.2021г. е последен учебен ден за IV - VI
клас. Посочените випуски връщат учебниците си по график до 15.06.2021г., за което ще бъдат организирани от класните ръководители.

2. На 15.06.2021г. учат само VII клас, като началото на учебния ден и графикът на часовете са както следва:

- Начало на учебния ден – 12.30ч.

- График на часовете за VII клас:

1ч.
12.30-12.50

2ч.
12.55-13.15

3ч.
13.20-13.40

13.40-14.00 голямо междучасие

4ч. 14.00-14.20

5ч. 14.25-14.45

6ч. 14.50-15.10

7ч. 15.15-15.35

3. На 16 и 18.06.2021г. НВО VII клас БЕЛ и математика.

4. На 17.06.2021г. учат само VII клас, като началото на учебния ден и графикът на часовете са както следва:

- Начало на учебния ден – 10.30ч.

- График на часовете за VII клас:

1ч. 10.30-10.50

2ч. 10.55-11.15

3ч. 11.20-11.40

11.40-12.00 голямо междучасие

4ч. 12.00-12.20

5ч. 12.25-12.45

6ч. 12.50-13.10

7ч. 13.15-13.35

Пълен текст на заповедта - тук

Д. Димитров, директор