Последни новини

Организация на учебния процес от 24.01.2022 г.

facebook thumb

   Уведомявам всички родители, ученици и служители, че поради нарастващ брой положитени тестове за covid-19 на ученици и учители и във връзка с опазавне живота и здравето им, както и за да може да се осигури учебен процес за учениците на училището, на 24.01.2022г. цялото училище преминава към обучение в ОРЕС, като решението за следващите дни до 28.01.2022г. ще получим от министъра на МОН. На 27 - 28.01.2022г. присъствено ще се обучават V - VII клас, а се очаква за I - IV клас да са в ОРЕС в периода 24 - 28.01.2022г.

График на часовете при ОРЕС за цялото училище за 24.01.2022 г.

Обучението за всички паралелки е синхронно през платформата Google classroom по утвърдената седмична програма, при следния график:

Разписание на часовете  за I и II клас:

1 час - 8,40 – 09.00

2 час - 09,20 – 09,40

09,40 – 10,10 – голямо междучасие

3 час – 10,10 – 10,30

4 час – 10,50 – 11,10

5 час – 11,30 – 11,50

6 час – 12,10 – 12,30

Разписание на часовете за III и IV клас:

1ч. 08.00-08.20

2ч. 08.40-09.00

3ч. 09.20-09.40

09.40-10.10 – голямо междучасие

4ч. 10.10-10.30

5ч. 10.50-11.10

6ч. 11.30-11.50

7ч. 12.10-12.30

Разписание на часовете за V – VII клас:

1ч. 08.00-08.30

2ч. 08.40-09.10

3ч. 09.20-09.50

09.50-10.10 голямо междучасие

4ч. 10.10-10.40

5ч. 10.50-11.20

6ч. 11.30-12.00

7ч. 12.10-12.40

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна