Последни новини

Организация на учебния процес от 24.01.2022 г.

facebook thumb

Уведомявам, че:

1. След заповед на министъра на МОН, повишена заболеваемост и карантиниране на учители и ученици, и с цел възможност за организиране на учебен процес, както и за опазване на живота и здравето на ученици и учители на училището и техните семейства, от 24.01.2022г. до 28.01.2022г., включително, всички ученици I - VII клас преминават към обучение в ОРЕС /отпада присъственото завръщане на учениците от V - VII клас за 27 - 28.01.2022г./.

2. Дните от 31.01.2022г. до 04.02.2022г. са обявени за неучебни със заповед на министъра на МОН.

3. От 07.02.2022г. започва втори учебен срок и се възстановяват присъствените занятия. Училището преминава втора смяна с начало на учебните часове от 13.40ч.  /за дните, обявени за тестване - 13.35ч./.

4. След края на учебния ден на 28.01.2022г. в сайта на училището ще бъде публикувано седмичното разписание за втори учебен срок за I - VII клас.

ЗАПОВЕД - вижте тук

Д. Димитров, директор