Последни новини

Организация на учебния процес от 21.10.2021 г.

facebook thumb

       Уважаеми родители, ученици и колеги,

след заповед на МОН, считано от 21.10.2021г. до 27.10.2021г. учениците от V, VI и VII клас ще преминат към обучение в електронна среда - ОРЕС, при следния график на часовете:

Обучението за всички паралелки V - VII клас е синхронно през платформата Google classroom по утвърдената седмична програма, при следния график:

1ч. - 7.30 - 8.00

2ч. - 8.20 - 8.50

3ч. - 9.10 - 9.40

4ч. - 10.10 - 10.40

5ч. - 11.00 - 11.30

6ч. - 11.50 - 12.20

7ч. - 12.40 - 13.10

Учениците I - IV клас за периода 21.10.2021г. - 27.10.2021г. ще учат присъствено. Присъствено са и учениците от първи клас записани в групите за ЦОУД,  както вече бяхте информирани по - рано днес. Сборните групи за ЦОУД за втори клас са в ОРЕС и слети при г-жа Никол Маринова.

Информация за организацията от 28.10.2021г. до 03.11.2021г. ще получите на 22.10.2021г. с моя заповед уреждаща цялостната организация на учебния процес от 21.10.2021г. до 03.11.2021г. - ЗАПОВЕД

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна