Последни новини

Организация на учебния процес от 25.10.2021 г.

facebook thumb

Уважаеми родители, ученици и колеги, давам график на часовете от утре, 25.10.2021г., за часовете от задължителната подготовка и за дейностите в ЦОУД:

Разписание на часовете  за I и II клас:

1 час - 8,40 – 09.00

2 час - 09,20 – 09,40

09,40 – 10,10 – голямо междучасие

3 час – 10,10 – 10,30

4 час – 10,50 – 11,10

5 час – 11,30 – 11,50

6 час – 12,10 – 12,30

Разписание на часовете за III и IV клас:

1ч. 08.00-08.20

2ч. 08.40-09.00

3ч. 09.20-09.40

09.40-10.10 – голямо междучасие

4ч. 10.10-10.30

5ч. 10.50-11.10

6ч. 11.30-11.50

7ч. 12.10-12.30

Разписание на часовете за V – VII клас:

1ч. 08.00-08.30

2ч. 08.40-09.10

3ч. 09.20-09.50

09.50-10.10 голямо междучасие

4ч. 10.10-10.40
5ч. 10.50-11.20
6ч. 11.30-12.00
7ч. 12.10-12.40

Дейностите в  ЦОУД  при ОРЕС се осъществяват при следния график:

12.30 – 13.25 ч. – Обедно хранене /в домашни условия/
13.25 – 13.30 ч. – Междучасие/консултации
13.30 – 13.50 ч. – Организиран отдих и физическа активност
13.50 – 14.10 ч. – Междучасие/консултации
14.10 – 14.30 ч. – Самоподготовка
14.30 – 14.50 ч. – Междучасие/консултации
14.50 – 15.10 ч. – Самоподготовка
15.10 – 15.30 ч. – Междучасие/консултации
15.30 – 15.50 ч. – Занимания по интереси
15.50 – 16.10 ч. – Междучасие/консултации
16.10 – 16.30 ч. – Занимания по интереси
16.30 – 17.00 ч.  – Консултации

На този етап няма информация до кога продължава тази организация.

Всеки класен ръководител да сведе информацията до учениците и родителите. Нека и родители, и ученици да я разпространят, за да няма пропуснато дете, което не знае.

Заповед - вижте тук

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна