Последни новини

Организация на учебния процес на 15.11.2021 г.

facebook thumb

Уважаеми ученици, учители и родители,
Уведомявам Ви, че със заповед на МОН, на 15.11.2021г., поради проведените на 14.11.2021г. избори, всички ученици I-VII клас преминават към ОРЕС, като създавам следната организация на учебния процес:

Обучението за всички
паралелки е синхронно през платформата Google classroom по утвърдената седмична програма, при следния график:

Разписание на часовете  за I и II клас:

1 час - 8,40 – 09.00

2 час - 09,20 – 09,40

09,40 – 10,10 – голямо междучасие

3 час – 10,10 – 10,30

4 час – 10,50 – 11,10

5 час – 11,30 – 11,50

6 час – 12,10 – 12,30

Разписание на часовете за III и IV клас:

1ч. 08.00-08.20

2ч. 08.40-09.00

3ч. 09.20-09.40

09.40-10.10 – голямо междучасие

4ч. 10.10-10.30

5ч. 10.50-11.10

6ч. 11.30-11.50

7ч. 12.10-12.30

Разписание на часовете за V – VII клас:

1ч. 08.00-08.30

2ч. 08.40-09.10

3ч. 09.20-09.50

09.50-10.10 голямо междучасие

4ч. 10.10-10.40

5ч. 10.50-11.20

6ч. 11.30-12.00

7ч. 12.10-12.40

ЦОУД - ГРАФИК: 

-       12.30 – 13.25 ч. – Обедно хранене в домашни условия

-       13.25 – 13.30 ч. – Междучасие/консултации

-       13.30 – 13.50 ч. – Организиран отдих и физическа активност

-       13.50 – 14.10 ч. – Междучасие/консултации

-       14.10 – 14.30 ч. – Самоподготовка

-       14.30 – 14.50 ч. – Междучасие/консултации

-       14.50 – 15.10 ч. – Самоподготовка

-       15.10 – 15.30 ч. – Междучасие/консултации

-       15.30 – 15.50 ч. – Занимания по интереси

-       15.50 – 16.10 ч. – Междучасие/консултации

-       16.10 – 16.30 ч. – Занимания по интереси

-       16.30 – 17.00 ч.  – Консултации

От 16.11.2021г. организацията е актуалната към дата 12.11.2021г.:

- I - IV клас присъствено за учениците, чиито родители са подали декларации за съгласие с тестването за Covid-19 към дата 08.11.2021г. - 12.00ч.

- I - IV клас в ОРЕС по желание на родителите, за учениците, за които няма получени декларации за съгласие към дата 08.11.2021г. / За учениците, за които е подадена дакларация за съгласие след 12.00ч. на 08.11.2021г. се чака доставка на тестове, ако я получим ще информираме за възможносттта тези ученици да могат да бъдат тествани и да се присъединят присъствено/

- V - VII клас в ОРЕС синхронно и през Google classroom.

Леки почвини дни!

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна