Последни новини

Организация на учебния процес от 16.11.2021 г.

facebook thumb

   Утре, 16.11.2021г. е ден за тестване на учениците от I-IV клас с декларирано съгласие от родителите.

1.      Всички ученици V - VII клас продължават обучението си в ОРЕС, като създавам следната организация на учебния процес:

Обучението за всички паралелки е синхронно през платформата Google classroom по утвърдената седмична програма, при следния график:

1ч. - 7.30 - 8.00

2ч. - 8.20 - 8.50

3ч. - 9.10 - 9.40

4ч. - 10.10 - 10.40

5ч. - 11.00 - 11.30

6ч. - 11.50 - 12.20

7ч. - 12.40 - 13.10


За I-II клас – присъствено

В дните понеделник и четвъртък /или в първия учебен за седмицата ден/ от 08.00 до 08.20ч. /за отсъствали ученици и в деня на завръщане в училището/ се провежда тестване с предоставените от МЗ и МОН тестове.

Начало на първи час от 08.20ч. и спазване на утвърдения график при присъствено обучение и първа смяна.

-       За III-IV клас – присъствено

В дните вторник и четвъртък /или в първия учебен за седмицата ден/ от 07.20 до 07.45ч. /за отсъствали ученици и в деня на завръщане в училището/ се провежда тестване с предоставените от МЗ и МОН тестове.

Начало на първи час от 07.45ч., край на първи час 08.15ч. междучасие от 08.15-08.20ч. Начало на втори час 08.20ч. след което се спазва утвърдения график при присъствено обучение и първа смяна.

-       За III а, IV а и IV е клас, за които подадените декларации за съгласие са под 50% продължават в ОРЕС при следния график:

1ч. - 7.30 - 7.50

2ч. - 8.20 - 8.40

3ч. - 9.10 - 9.30

4ч. - 10.10 - 10.30

5ч. - 11.00 - 11.20

6ч. - 11.50 - 12.10

7ч. - 12.40 - 13.00

-       За учениците I - IV клас, за които няма подадени декларации за родителско съгласие за тестване, а паралелката е преминала към присъствено обучение, се организира обучение в ОРЕС, както следва:

За випуск I клас – в електронната стая и със седмичното разписание на I в клас

За випуск II клас – в електронната стая и със седмичното разписание на II в клас

За випуск III клас – в електронната стая и със седмичното разписание на III б клас

За випуск IV клас – в електронната стая и със седмичното разписание на IV г клас

-       ЦОУД в сборни групи за I и II клас.

Дейностите се провеждат в присъствена среда при спазване на утвърдения график за първа смяна на часовете от ЗП.  За периода, в който в сградата на училището не се провежда присъствено обучение за учениците от ГПЧЕ„Йоан Екзарх“ Варна и с цел ограничаване на контактите между ученици от различни групи, групите и техните учители ползват следните класни стаи:

Петя Торопова – стая 102

Валерия Петкова – стая ПГ

Румяна Денева - стая 104

Теодора Борисова – стая 101

Деяна Янева – стая 203

Никол Маринова – стая 207

При възстановяване на присъствен учебен процес при ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна групите ще се върнат в обичайните класни стаи.

При тестването на учениците ще участват класен ръководител или учител, имащ първи час в съответния ден, определен за тестване, медицинските лица, работещи в училището и родителите, пожелали да ни подпомогнат и представили валиден зелен сертификат - до трима родители в паралелка при тестването, за които сме осигурили маска - еднократна, ръкавици - еднократни, дезинфектанти за ръце и повърхности и сухи хартиени кърпи.

За учениците, за които не бяха подадени декларации за съгласие с тестването до 12.00ч. на 08.11.2021г., но постъпиха такива до 15.00ч. на 11.11.2021г. сме получили тестове и децата могат утре да се присъединят към класовете си присъствено и заедно с останалите да бъдат тествани. Всеки класен ръководител ще уведоми семейството лично за връщането на съответния ученик от 16.11.2021г.

Постъпилите след 15.00ч. на 11.11.2021г. декларации ще бъдат включени в следваща заявка за тестове и учениците ще могат да се върнат присъствено от четвъртък 18.11.2021г.

От четвъртък - 18.11.2021г. към присъствено обучение ще се върне и IVа клас, поради преминат праг от 50% съгласни с тестването родители и доставката на необходимите тестове къв тази дата.

За III а и IV е клас не едостигнат прага от 50% и обучението в ОРЕС по заповед на МЗ и МОН продължава.

СЪОБЩЕНИЕ
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СБОРНИ ГРУПИ ЦОУД ВИПУСК I и  II КЛАС
 Учениците, които ще са в присъствена форма на обучение за първи път на дата 16.11.2021 г. , ако все още не са презаверили купоните си за обедно хранене и нямат наличен купон за дата 16.11.2021 година, ще трябва да си подготвят обяд от вкъщи.
Утре / вторник 16.11.2021 г./ от 07:45 часа до 08:45 часа ще могат да презаверяват за останалите дни.