Последни новини

Откриване на Новата учебна година

facebook thumb

 Уведомявам учениците и родителите, че откриването на Новата учебна година ще бъде организирано както следва:
 1. Откриване  САМО за учениците от Първи клас 9.00ч. - кратко тържество, на което учениците са разположени пред козирката по указана схема. Не се допуска родителите да се смесват с учениците. Паралелките са под ръководството на учителите си. До 9.30ч. първокласниците и учителите им влизат в класните стаи. Родителите и близките им не се допускат в сградата.
2. Учениците от II - VII клас влизат в сградата в периода от 10.00-10.15ч. самостоятелно, без струпване по паралелки, по следната схема:
- II - IV клас през централен вход по стълбище при централно фоайе до съответната класна стая.
- V - VII клас през вход при физкултурен салон по стълбището до салона.
Класните ръководители посрещат учениците си в класните стаи. Дежурни учители във фоайето и коридорите ще осигуряват придвижването на учениците до класните им стаи.
След приключване на Първия учебен ден, класните ръководители извеждат организирано учениците до двора, при ползване на съответното стълбище, по което са се качили в стаите.
РОДИТЕЛИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ В СГРАДАТА. Канцеларията е достъпна при спазване на мерките за безопасност, указани за закрити помещения.
Родители пред входовете на сградата не се допускат и се осигурява безопасно влизане и излизане от сградата за ученици и служители на училището.

Разпределение на паралелките по класни стаи за 15.09.2020 г.:

ПГ - I а клас, кл. р- тел Д. Даскалова
101 - I б клас, кл. р - тел Д. Любенова
102 - I в клас, кл. р - тел Д. Димитрова
103 - I г клас, кл. р - тел А. Стоянова
104 - II а клас, кл. р - тел Р. Вълканова
105 - II б клас, кл. р - тел Д. Маринова
100В - III а клас, кл. р - тел П. Тодорова
106 - VII е клас, кл. р - тел М. Иванова
200 - II в клас, кл. р - тел Кр. Райкова
201 - III в клас, кл. р - тел Зв. Атанасова
203 - II г клас, кл. р - тел Б. Пеева
204 - VII б клас, кл. р - тел Т. Атанасова
207 - IV г клас, кл. р - тел Б. Богданова
208 - III б клас, кл. р - тел Св. Христова
209 - IV а клас, кл. р - тел Р. Радомирска
300 - V е клас, кл. р - тел П. Костадинова
301 - V в клас, кл. р - тел Екатерина - Симон Минчева
302 - V д клас, кл. р - тел Г. Янчева
303 - III д клас, кл. р - тел Г. Обретенова
304 - III е клас, кл. р - тел Л. Стойнова
305 - IV д клас, кл. р - тел М. Недева
306 - III г клас, кл. р - тел Кр. Христова
307 - IV в клас, кл. р - тел Ж. Стефанова
308 - IV б клас, кл. р - тел Т. Тодорова
400 - VI г клас, кл. р - тел К. Георгиева
401 - V г клас, кл. р - тел Пл. Георгиева
402 - V б клас, кл. р - тел Ив. Стоянова
403 - VII г клас, кл. р - тел В. Димова
404 - V а клас, кл. р - тел Ст. Стоянова
405 - VI д клас, кл. р - тел Кр. Христова
406 - VI в клас, кл. р - тел Ант. Петрова
407 - VII а клас, кл. р - тел Д. Петрова
408 - VII в клас, кл. р - тел П. Костова
Актова зала - VII д клас, кл. р -тел Н. Христова
ТТ1 - VI а клас, кл. р - тел Л. Недкова
ТТ2 - VI б клас, кл. р -тел П. Рашева

Д. Димитров, директор