Последни новини

Откриване на новата учебна година

facebook thumb

Откриване на 2021/2022 учебна година:
15.09.2021г.

- от 9.00ч. за учениците от първи клас - тържествено откриване в училищния двор. Първокласниците и класните ръководители са подредени по схема. Родителите присъстват зад ограничителната лента. След тържественото откриване първокласниците влизат в класните стаи. Родителите не се допускат в сградата на училището и изчакват извън училищния двор. След тържеството по паралелки, класните ръководители извеждат учениците в училищния двор и ги предават на родителите.
- 10.00ч. за учениците от II - IV клас. Без тържество в училищния двор. Самостоятелно влизат в класните стаи, през вход при козирката на училището, където ги посрещат класните ръководители. Родителите не се допускат в сградата на училището и изчакват извън училищния двор. След тържеството по паралелки, класните ръководители извеждат учениците в училищния двор и ги предават на родителите.
- 10.00ч. за учениците от V - VII клас. Без тържество в училищния двор. Самостоятелно влизат в класните стаи, през вход при физкултурен салон на училището, където ги посрещат класните ръководители. Родителите не се допускат в сградата на училището и изчакват извън училищния двор. След тържеството им по паралелки, класните ръководители освобождават учениците, които напускат през същия вход.

Разпределение на паралелките по класни стаи - вижте тук

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна