Последни новини

Откриване на учебната година

facebook thumb

Уважаеми родители, служители и ученици,

Информирам Ви, че откриването на учебната година ще се състои на 15.09.2022г. от 09.00ч. в училищния двор.

Учениците и гостите да заповядат след 08.30ч.

Родители няма да се допускат в класните стаи във връзка с въведените ограничителни мерки от МЗ. Определен от родителите на съответната паралелка фотограф може да направи снимки/видео от тържествата. Същият трябва да е без симптоми за заболяване.

Предоставям за информация заповед за въведени мерки от 15.09.2022г. - вижте тук

Разпределение на паралелките по класни стаи за 15.09.2022 г. - вижте тук

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна