Отменена родителска среща

  Уважаеми родители, във връзка с влошените метеорологични условия и грижата за запазване живота и здравето на учениците, РУО препоръчва училищата да предприемат действия за приключване на учебния ден около 17.30 ч. на 28.11.2018 г. В тази връзка родителската среща за Първите класове се отменя. Моля, родителите на децата от занималните при възможност да приберат децата по - рано от училище.


Последни новини

Преустановяване на учебния процес

  След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. (включител...

Прочети още

Родителски срещи

  Уважаеми родители, информираме Ви, че на 14.01.2019г. от 18.15ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 5 клас.   Разпределение по стаи – 5а клас -...

Прочети още

Продажба на купони

Прочети още