Отменена родителска среща

  Уважаеми родители, във връзка с влошените метеорологични условия и грижата за запазване живота и здравето на учениците, РУО препоръчва училищата да предприемат действия за приключване на учебния ден около 17.30 ч. на 28.11.2018 г. В тази връзка родителската среща за Първите класове се отменя. Моля, родителите на децата от занималните при възможност да приберат децата по - рано от училище.


Последни новини

Родителска среща за Първи клас

   Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че родителската среща за бъдещите първокласници ще се състои на 21.06.2019г. от 18.00 часа. Разпределение на учениците по класо...

Прочети още

Оформяне на годишен успех в 7 клас

  Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Наредба 11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оформянето на срочен и...

Прочети още

Информация за прием в групи за целодневна организация на учебния ден

   Уважаеми родители, в раздел Прием в сайта на училището е качена информация за кандидатстване за прием в групи за ЦОУД. От същия раздел можете да свалите необходим...

Прочети още