Отменена родителска среща

  Уважаеми родители, във връзка с влошените метеорологични условия и грижата за запазване живота и здравето на учениците, РУО препоръчва училищата да предприемат действия за приключване на учебния ден около 17.30 ч. на 28.11.2018 г. В тази връзка родителската среща за Първите класове се отменя. Моля, родителите на децата от занималните при възможност да приберат децата по - рано от училище.


Последни новини

Европейско кенгуру

Учениците, подали заявление за участие в състезанието "Европейско кенгуру", да се явят на 23.03.2019г. в 10.30ч. в сградата на ОУ "Г.С.Раковски" - Варна....

Прочети още

Родителска среща за учениците от Първи Г клас

   Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 13.03.2019 г. от 18,15 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I г клас. Срещата ще се проведе в класната ста...

Прочети още

Пролетно математическо състезание

    Уважаеми родители и ученици от випуск IV клас, в срок до 18.03.2019г. можете да заявите желание, за участие в "Пролетно математическо състезание за у...

Прочети още