Първа смяна

Уважаеми родители и ученици,

съобщаваме ви, че във връзка с НВО в четвърти и седми клас, в периода 8 май 2018 г. до 27 май 2018 г. учебните занятия ще се провеждат Първа смяна. За Подготвителна група, учениците от първи и втори клас начало на учебните занятия 8.20 часа; за учениците от трети до седми клас начало на учебния ден 7.30 часа. От 28 май 2018 г. до 15 юни 2018 г. вкл., учим Втора смяна - начало на учебните часове 13.30 часа.

В раздел Организация можете да видите седмичното разписание на часовете за времето на Първа смяна за учениците от първи - четвърти клас. За учениците от пети - седми клас учебната програма не се променя.

Във връзка с патронния празник на училището 4 май 2018 г. ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици и учители.


Последни новини

Списък с препоръчителна литература

  Уважаеми ученици и родители, в сайта на училището в раздел Организация, подменю Учебни помагала можете да видите списък с препоръчителната литература за 5 и 6 клас.

Прочети още

Съобщение за учениците от Първи клас

   Уважаеми родители, от  23.07.2018г. 20,00 ч. до 01.09.2018 г. на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg ще се приемат документи за прием в с...

Прочети още

Свободни места в Първи клас

  ОУ "Георги Сава Раковски" обявява две свободни места в Първи клас. Подаване на заявления за записване в канцеларията на училището!

Прочети още