Последни новини

Подаване на заявления за изпит проверка на способностите

facebook thumb

Уведомявам учениците от випуск VII клас и родителите им, че желаещите да се явят на изпит за проверка на способностите е необходимо да подадат заявление по образец в канцеларията на училището. Заявлението трябва да бъде попълнено с изискваната информация и подписано от ученик и родител задължително. За изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт е необходимо да бъде приложено и копие от  полица за застраховка Злополука за дните на изпита. Заявленията се приемат на 27.05.2021г. от 08.00-16.30ч. и на 28.05.2021г. от 08.00-13.00ч.
Дати на изпитите за проверка на способностите:
- изобразително изкуство - 21.06.2021г.
- музика - 22.06.2021г.
- спорт - 23-24.06.2021г.

Д. Димитров, директор