Последни новини

Получаване на свидетелства за основно образование

facebook thumb

Уважаеми родители на седмокласници и седмокласници,

информирам Ви, че получаването на свидетелствата за основно образование ще бъде на 05.07.2024г. от 10.00ч. в следните кабинети:

7а - 101

7б - 102

7в - 103

7 г - 104

7 д - 105

Получаването на документа е лично от ученика и/или негов родител, срещу подпис. Обръщам внимание, че документа трява да се съхранява. Неполучени свидетелства могат да бъдат взети от канцеларията в работното й време, отново лично и срещу подпис от родител и/или ученик.

Д. Димитров, директор