Последни новини

Получаване на свидетелство за основно образование

facebook thumb

   Уважаеми ученици и родители, уведомявам ви, че свидетелства за основно образование ще се раздават на 02.07.2020 г. при следния график:

VII а и  VII б клас - от 11.00 часа пред централния вход на училището

VII в и VII г клас - 12.00 часа пред централния вход на училището

За всяка паралелка ще има обособено отделно работно място с цел спазване на дистанция между учениците.

Д. Димитров, директор