Последни новини

Правила за запознаване на учениците от VII клас с индивидуалните изпитни работи

facebook thumb

Правила за запознаване с резултатите от индивидуалните изпитни работи по БЕЛ, математика и чужд език от НВО в VII клас - вижте тук