Последни новини

Преминаване към ротационно обучение за учениците от V - VII клас

facebook thumb

Уважаеми родители, учители и ученици,

уведомявам Ви, че на основание повишаващ се брой отсъстващи ученици и учители, с цел да се осигури образователен процес в училището, след решение на педагогическия съвет и разрешение на министъра на МОН от 20.01.2022г. се преминава към обучение с ротация, както следва: в периода от 20.01.2022г. до 26.01.2022г. присъствено се обучават паралелките в начален етап /I - IV клас/. В ОРЕС преминават паралелките в прогимназиален етап /V - VII/. От 27.01.2022г. до 02.02.2022г. присъствено се обучават паралелките  от прогимназиален етап и випуск първи и втори клас, а в ОРЕС ще се обучават випуск трети и четвърти клас. От 03.02.2022г. или от началото на Втори учебен срок се възстановява присъственото обучение за всички ученици.

Часовете в ОРЕС за V-VII клас в периода 20-26.01.2022г. ще се провеждат при следния график:

1ч. - 7.30 - 8.00

2ч. - 8.20 - 8.50

3ч. - 9.10 - 9.40

голямо междучасие

4ч. - 10.10 - 10.40

5ч. - 11.00 - 11.30

6ч. - 11.50 - 12.20

7ч. - 12.40 - 13.10

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна