Последни новини

Преминаване към ротационно обучение за учениците от V - VII клас

facebook thumb

Уважаеми родители, ученици и служители,

от 02.12.2021г. до 08.12.2021г.:

-        присъствено се обучават учениците от VII а, б, в,г, д и VI а, б, в
класове - без да бъдат тествани.
Учениците от 5а, б, в, г, д и 6г, д, е класове продължават в ОРЕС.

Учениците в присъствено обучение ползват следните класни
стаи: VI А – 401  VI Б – 403 VI В – 404  VII А - 402 VII Б -
405  VII В – 406  VII Г - 407  VII Д – 408

Заповед на директора - вижте тук

Заповед на МОН - вижте тук

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна