Прием в Първи клас - ВАЖНО!

Във връзка със старта на Системата за прием в първи клас моля да имате предвид следното:

1. Деца, които по някаква причина не фигурират в локалната база данни "Население" на Община Варна и получават входящ номер на заявление подадено само на място в училище представят документ за адресна регистрация на детето, който се прилага към заявлението и  остава в училището.

2. Всички случаи, при които се установи  разминаване между адреса на детето в база данни и посочения от родителя адрес, удостоверен с  документ, се насочват за регистрация към дирекция "Образование и младежки дейности", ет.11, стая 1104.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

      Чужди граждани с деца, подлежащи на прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, е необходимо незабавно да предоставят в дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна, ет.11, стая 1104 или 1103, в срок до 17:00 часа на 28 май 2018 следната информация:

   1. Имена по документ за самоличност на родител; имена на детето;

   2. Дата на раждане на родител, на детето;

   3. Гражданство на родител, на детето;

   4. Адрес на родител, на детето;

   5. ЛНЧ на родител, на детето.


Последни новини

Родителска среща за учениците от Втори А клас

   Уважаеми родители, информираме Ви, че на 10.10.2018 г., сряда, от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от Втори А клас. Срещата ще б...

Прочети още

Участие на ОУ "Георги Раковски" в Седмата Национална конференция "Насърчаване на четенето"

  Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето” се проведе от 25 до 27 септември 2018 г. в гр.Трявна. Целта на конференцията беше да се презентират...

Прочети още

Електронно четими учебници

     Уважаеми ученици и родители, в сайта на училището, в раздел За училището, подменю Полезни връзки, са качени линкове към електронно четимите учебници н...

Прочети още