Прием в Първи клас - ВАЖНО!

Във връзка със старта на Системата за прием в първи клас моля да имате предвид следното:

1. Деца, които по някаква причина не фигурират в локалната база данни "Население" на Община Варна и получават входящ номер на заявление подадено само на място в училище представят документ за адресна регистрация на детето, който се прилага към заявлението и  остава в училището.

2. Всички случаи, при които се установи  разминаване между адреса на детето в база данни и посочения от родителя адрес, удостоверен с  документ, се насочват за регистрация към дирекция "Образование и младежки дейности", ет.11, стая 1104.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

      Чужди граждани с деца, подлежащи на прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, е необходимо незабавно да предоставят в дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна, ет.11, стая 1104 или 1103, в срок до 17:00 часа на 28 май 2018 следната информация:

   1. Имена по документ за самоличност на родител; имена на детето;

   2. Дата на раждане на родител, на детето;

   3. Гражданство на родител, на детето;

   4. Адрес на родител, на детето;

   5. ЛНЧ на родител, на детето.


Последни новини

Важно за учениците от 7 клас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ VII КЛАС ПРИЕМ 2018-2019 В VIII КЛАС 1. Уведомявам учениците от VII клас, завършили основно образование през учебнат...

Прочети още

Работно време на канцеларията

Уважаеми родители, информираме Ви, че приемът на заявления за записване в Първи клас е от 06.06 - 08.06.2018г. от 8.30 до 18.00 часа!

Прочети още

Спортен празник

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че 1 юни 2018г. ще бъде неучебен ден за провеждане на  спортен празник. Начало 13.30 часа. Денят е присъствен за всички учениц...

Прочети още