Прием в Първи клас - ВАЖНО!

Във връзка със старта на Системата за прием в първи клас моля да имате предвид следното:

1. Деца, които по някаква причина не фигурират в локалната база данни "Население" на Община Варна и получават входящ номер на заявление подадено само на място в училище представят документ за адресна регистрация на детето, който се прилага към заявлението и  остава в училището.

2. Всички случаи, при които се установи  разминаване между адреса на детето в база данни и посочения от родителя адрес, удостоверен с  документ, се насочват за регистрация към дирекция "Образование и младежки дейности", ет.11, стая 1104.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

      Чужди граждани с деца, подлежащи на прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, е необходимо незабавно да предоставят в дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна, ет.11, стая 1104 или 1103, в срок до 17:00 часа на 28 май 2018 следната информация:

   1. Имена по документ за самоличност на родител; имена на детето;

   2. Дата на раждане на родител, на детето;

   3. Гражданство на родител, на детето;

   4. Адрес на родител, на детето;

   5. ЛНЧ на родител, на детето.


Последни новини

Списък с препоръчителна литература

  Уважаеми ученици и родители, в сайта на училището в раздел Организация, подменю Учебни помагала можете да видите списък с препоръчителната литература за 5 и 6 клас.

Прочети още

Съобщение за учениците от Първи клас

   Уважаеми родители, от  23.07.2018г. 20,00 ч. до 01.09.2018 г. на електронната поща на училището ou_gsrakovski@abv.bg ще се приемат документи за прием в с...

Прочети още

Свободни места в Първи клас

  ОУ "Георги Сава Раковски" обявява две свободни места в Първи клас. Подаване на заявления за записване в канцеларията на училището!

Прочети още