Прием в Първи клас - ВАЖНО!

Във връзка със старта на Системата за прием в първи клас моля да имате предвид следното:

1. Деца, които по някаква причина не фигурират в локалната база данни "Население" на Община Варна и получават входящ номер на заявление подадено само на място в училище представят документ за адресна регистрация на детето, който се прилага към заявлението и  остава в училището.

2. Всички случаи, при които се установи  разминаване между адреса на детето в база данни и посочения от родителя адрес, удостоверен с  документ, се насочват за регистрация към дирекция "Образование и младежки дейности", ет.11, стая 1104.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

      Чужди граждани с деца, подлежащи на прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, е необходимо незабавно да предоставят в дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна, ет.11, стая 1104 или 1103, в срок до 17:00 часа на 28 май 2018 следната информация:

   1. Имена по документ за самоличност на родител; имена на детето;

   2. Дата на раждане на родител, на детето;

   3. Гражданство на родител, на детето;

   4. Адрес на родител, на детето;

   5. ЛНЧ на родител, на детето.


Последни новини

Преустановяване на учебния процес

  След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. (включител...

Прочети още

Родителски срещи

  Уважаеми родители, информираме Ви, че на 14.01.2019г. от 18.15ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 5 клас.   Разпределение по стаи – 5а клас -...

Прочети още

Продажба на купони

Прочети още