Приключване на Първи срок

   Уважаеми ученици и родители,

Информирам Ви, че е издадена заповед, определяща крайните срокове за формиране на срочна оценка за приключване на Първи срок за IV-VII клас за учебната 2019/2020 година, както следва:

Формирането на срочен успех да приключи два учебни дни преди края на Първи срок /оформяне до 31.01.2020г., включително/. Класните ръководители и преподаващите учители да впишат срочните  оценки в ЗУД до 04.02.2020г. Класните ръководители да оформят ученическите книжки за резултатите от обучението през Първи срок на учебната 2019/2020 година. Ученическите книжки да се върнат на учениците до 04.02.2020г.

Всички ученици и учители са длъжни да съобразят изпитванията и формирането на срочни оценки с указаните срокове. Промяна на оценки след посочените срокове е недопустима.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна


Последни новини

Родителска среща

  Уважаеми родители, уведомяваме Ви за провеждането на родителски срещи както следва: - 17.02.2020г. за IV в клас от 18.30 часа - 18.02.2020г. за I - IV кла...

Прочети още

Състезание Spelling Bee

  На 24.02.2020 год. в 12.30 ч. започва училищният кръг на състезанието по английски правопис Spelling Bee. Участниците и гостите трябва да заемат своите места в стаята н...

Прочети още

Възстановяване на учебния процес

  Уважаеми ученици и родители, от 10.02.2020 г. учебните занятия се възстановяват. Начало на учебните часове 13,30 часа. Учениците ще влизат в сградата на училището след ...

Прочети още