Последни новини

Промяна в стаите на групите за целодневна организация

facebook thumb

Уважаеми родители, уведомявам Ви, че в периода 29.10.2020г. - 12.11.2020г. учениците, записани в групите за ЦОУД, ще бъдат в следните класни стаи:

Група I А – стая ПГ – без промяна с учител П. Торопова

Група I Б – стая 101 – учител Р. Денева

Група I В – стая 102 – учител В. Петкова

Група II А – стая 103 - учител Д. Янева

Група II Б – стая 104 – учител Н. Маринова

Група III – стая 105 – учител Т. Борисова

След 12.11.2020г. се ползват обичайните класни стаи.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна