Последни новини

Провеждане на събрание на родителите

facebook thumb

Предоставям за информация: заповед за провеждане на събрание на родителите - етап 2 - за избор на обществен съвет към училището.

Заповедта можете да прочетете тук.

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна