Последни новини

Разпределение на новите ученици по паралелки

facebook thumb

  Уважаеми родители,
информация за организацията на учебната 2020-2021 година ще получавате своевременно на училищния сайт /разпределение на нови ученици, разпределение на класни ръководители, родителски срещи, план за работа в условията на епидемия и covid-19/.

УТВЪРЖДАВАМ
 списък на новоприетите ученици по паралелки и класните ръководители, както следва:

клас    Вх.№ от заявлението за прием       Имена на ученика          Класен ръководител


Iб    УД17-1-1493/06.07.2020 г.    Кристина Дмитриева Торопова       Десислава Любенова
IIг    УД17-1-1414/19.06.2020 г.    Ема Николаева Авджиева               Боряна Пеева
IIб    УД17-1-1355/05.06.2020 г.    Кристиан Борисов Кузев                Диана Маринова
IIIа    УД17-1-1576/10.08.2020 г.    Боян Тихомиров Митев                 Полина Тодорова
IIIа    УД17-1-1411/18.06.2020 г.    Ния Павел Атанасова                   Полина Тодорова
IIIв    УД17-1-1374/09.06.2020 г.    Александра Иванова Дамянова   Звездалина Атанасова
IVг    УД17-1-1385/10.06.2020 г.    Ема Антонова Коларова               Боряна Богданова
IVб    УД17-1-1265/28.04.2020 г.    Карина Христо Ганчева               Тодорка Тодорова
Vа    УД17-1-1367/08.06.2020 г.    Виктория Георгиева Михайлова   Стела Стоянова
Vа    УД17-1-1462/30.06.2020 г.    Александър Стефанов Желев      Стела Стоянова
Vб    УД17-1-1534/24.07.2020 г.    Пламен Димитров Димитров        Ивелина Стоянова
Vб    УД17-1-1532/23.07.2020 г.    Александър Димитров Стоименов   Ивелина Стоянова
Vв    УД17-1-1484/03.07.2020 г.    Роси Кирилова Радлова               Екатерина-Симон Димитрова Минчева
Vг    УД17-1-1266/28.04.2020 г.    Алексия Христо Ганчева               Пламена Георгиева
Vг    УД17-1-1383/10.06.2020 г.    Михаил Младенов Минев               Пламена Георгиева
Vд    УД17-1-1347/04.06.2020 г.    Вяра Миткова Захариева               Гергана Янчева
Vе    УД17-1-1463/30.06.2020 г.    Константин Красимиров Даскалов        Поля Костадинова
Vе    УД17-1-1427/22.06.2020 г.    Пламен Даниелов Симеонов       Поля Костадинова
Vе    УД17-1-1515/15.07.2020 г.    Стефан Георгиев Монев               Поля Костадинова
VIв    УД17-1-1384/10.06.2020 г.    Максим Антонов Коларов               Антоанета Петрова
VIв    УД17-1-1449/24.06.2020 г.    Елица Стойчева Стойкова               Антоанета Петрова
VIг    УД17-1-1544/04.08.2020 г.    Михаела Невен Масларска               Катя Георгиева

Д. Димитров, Директор