Последни новини

Разпределение на новоприетите учениците от първи клас по паралелки

facebook thumb

Списък с разпределението по паралелки на учениците от първи клас, приети след трето класиране - вижте тук