Последни новини

Разпределение на учениците от първи клас по паралелки

facebook thumb

Списък на учениците от първи клас - вижте тук

Уведомявам родителите на ученици в първи клас за учебната 2023 - 2024 година, че на 20.06.2023г. от 18.00 ч. ще бъде проведена родителска среща.

Д. Димитров, директор