Последни новини

Разпределение на учениците от Първи клас по паралелки

facebook thumb

I а клас, класен ръководител Д. Даскалова

I б клас, класен ръководител Д. Любенова

I в клас, класен ръководител Д. Димитрова

I г клас, класен ръководител А. Стоянова