Ред за запознаване с олимпиадите по География и Физика

   В срок до 17.01.2020г. всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата география и икономика и/или физика. Запознаването се осъществява в Работен кабинет на 21 и 22.01.2020г. от 12.30 – 13.30ч.  Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.


Последни новини

Получаване на свидетелство за основно образование

   Уважаеми ученици и родители, уведомявам ви, че свидетелства за основно образование ще се раздават на 02.07.2020 г. при следния график: VII а и  VII б ...

Прочети още

На вниманието на учениците от VII клас

Уважаеми ученици и родители, можете да се запознаете с инструкция за online кандидатстване след завършен VII клас - инструкция  

Прочети още

Разпределение на учениците от Първи клас по паралелки

I а клас, класен ръководител Д. Даскалова I б клас, класен ръководител Д. Любенова I в клас, класен ръководител Д. Димитрова I г клас, класен ръков...

Прочети още