Ред за провеждане на общински кръг на олимпиадите

Ред за участие на учениците на училището в общинските кръгове на олимпиадите и състезанията, организирани от МОН през учебната 2019/2020г.
1.    Директорът на училището издава заповед за всяка конкретна олимпиада и/или състезание, в което могат да участват ученици от училището, в която определя комисии за организиране, изготвяне на изпитни материали и оценяване. Дата, час и място на провеждане. Място и срок за проверка и изготвяне на протоколи и ред за запознаване с резултатите.
2.    За участие в съответната олимпиада, ученикът и родител подават заявление за участие, придружено от декларация за съгласие за публикуване на резултатите, в канцеларията на училището и в срок до три работни дни преди провеждането на олимпиадата.
3.    Назначената комисия разпределя учениците според постъпилите заявления в изпитните зали и подготвя необходимите протоколи  изпитни материали.

В раздел Дейности е качен график за провеждането на олимпиадите.
 


Последни новини

Оформяне на срочни и годишни оценки

ЗАПОВЕД На основание чл.259, ал.1, чл.257 ал.1 и ал.2 от ЗПУО,  чл. 31 от Наредба №15 от 22.06.2019г., чл. 22, ал. 8 от наредба №11 от 1.09.2016г., заповед №РД06...

Прочети още

Честит 24 май

Честит ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! ОУ "Георги Сава Раковски" празнува 24 май - видео

Прочети още

Заявления за Избираем учебен час и Спортни дейности

  Уважаеми родители, с оглед подготовката на следващата учебна година  е необходимо да подадете заявления за Избираеми учебни часове и Спортни дейности, което може д...

Прочети още