Последни новини

Родителска среща за ученици от Първи клас

facebook thumb

Уважаеми родители на първокласници,
на 02.07.2021г. от 17.30 ч. ще бъде проведена родителска среща по паралелки.
Списъци с разпределение на учениците по паралелки по входящи номера - тук.
Разпределението по стаи е както следва:

Iг клас - ПГ, Iа клас - 101, Iб клас - 102, Iв клас - 103, Iд клас - 104

Служебни електронни пощи за връзка с класните ръководители:

Рена Радомирска - r.radomirska@ourakovski.com

Тодорка Тодорова -   t.todorova@ourakovski.com

Жанета Тюфекчиева - z.tyufekchieva@ourakovski.com

Боряна Богданова - b.bogdanova@ourakovski.com

Мая Недева - m.nedeva@ourakovski.com