Последни новини

Родителска среща за ученици в Първи клас

facebook thumb

 Уважаеми родители на ученици в първи клас през 2020/2021 учебна година,
уведомявам ви, че на 30.06.2020г. от 17.30ч. ще се проведе родителска среща с класните ръководители.
С цел дистанция, родителската среща ще се проведе при следното разпределение:
I а клас с класен ръководител госпожа Десислава Даскалова - Актова зала
I б клас с класен ръководител госпожа Десислава Любенова -малък физкултурен салон
I в клас с класен ръководител госпожа Димитрина Димитрова - голям физкултурен салон
I г клас с класен ръководител госпожа Ани Стоянова - централно фоайе.
С цел неразпространение на Covid-19 Ви обръщам внимание, че в сградата ще се влиза задължително с лична маска или шлем, след дезинфекция на ръцете на входа, от служител на училището и без видими симптоми на заболяване. Очакваме от Вас да има по един представител на семейство и без деца, предвид риска от разпространението на вируса. Темата на срещата е организационни въпроси и насоки и се очаква да приключи до 18.30ч.
Списъци с разпределението по паралелки ще бъдат публикувани чрез входящите номера от заявлението за записване, на училищния сайт до 17.00ч. на 26.06.2020г.
Пазете се здрави!

Д. Димитров, директор