Родителска среща за ученици в Първи клас

 Уважаеми родители на ученици в първи клас през 2020/2021 учебна година,
уведомявам ви, че на 30.06.2020г. от 17.30ч. ще се проведе родителска среща с класните ръководители.
С цел дистанция, родителската среща ще се проведе при следното разпределение:
I а клас с класен ръководител госпожа Десислава Даскалова - Актова зала
I б клас с класен ръководител госпожа Десислава Любенова -малък физкултурен салон
I в клас с класен ръководител госпожа Димитрина Димитрова - голям физкултурен салон
I г клас с класен ръководител госпожа Ани Стоянова - централно фоайе.
С цел неразпространение на Covid-19 Ви обръщам внимание, че в сградата ще се влиза задължително с лична маска или шлем, след дезинфекция на ръцете на входа, от служител на училището и без видими симптоми на заболяване. Очакваме от Вас да има по един представител на семейство и без деца, предвид риска от разпространението на вируса. Темата на срещата е организационни въпроси и насоки и се очаква да приключи до 18.30ч.
Списъци с разпределението по паралелки ще бъдат публикувани чрез входящите номера от заявлението за записване, на училищния сайт до 17.00ч. на 26.06.2020г.
Пазете се здрави!

Д. Димитров, директор


Последни новини

Получаване на свидетелство за основно образование

   Уважаеми ученици и родители, уведомявам ви, че свидетелства за основно образование ще се раздават на 02.07.2020 г. при следния график: VII а и  VII б ...

Прочети още

На вниманието на учениците от VII клас

Уважаеми ученици и родители, можете да се запознаете с инструкция за online кандидатстване след завършен VII клас - инструкция  

Прочети още

Разпределение на учениците от Първи клас по паралелки

I а клас, класен ръководител Д. Даскалова I б клас, класен ръководител Д. Любенова I в клас, класен ръководител Д. Димитрова I г клас, класен ръков...

Прочети още