Родителска среща за ученици в Първи клас

 Уважаеми родители на ученици в първи клас през 2020/2021 учебна година,
уведомявам ви, че на 30.06.2020г. от 17.30ч. ще се проведе родителска среща с класните ръководители.
С цел дистанция, родителската среща ще се проведе при следното разпределение:
I а клас с класен ръководител госпожа Десислава Даскалова - Актова зала
I б клас с класен ръководител госпожа Десислава Любенова -малък физкултурен салон
I в клас с класен ръководител госпожа Димитрина Димитрова - голям физкултурен салон
I г клас с класен ръководител госпожа Ани Стоянова - централно фоайе.
С цел неразпространение на Covid-19 Ви обръщам внимание, че в сградата ще се влиза задължително с лична маска или шлем, след дезинфекция на ръцете на входа, от служител на училището и без видими симптоми на заболяване. Очакваме от Вас да има по един представител на семейство и без деца, предвид риска от разпространението на вируса. Темата на срещата е организационни въпроси и насоки и се очаква да приключи до 18.30ч.
Списъци с разпределението по паралелки ще бъдат публикувани чрез входящите номера от заявлението за записване, на училищния сайт до 17.00ч. на 26.06.2020г.
Пазете се здрави!

Д. Димитров, директор


Последни новини

Неучебен ден

   Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че 22.09.2020 г. е неучебен ден - ден на Независимостта на България. Учебните занятия се възстановяват на 23.09.2020 ...

Прочети още

Съобщение

  В периода 15 - 18.09.2020 г. в училището не са докладвани случаи на карантинирани и заболели ученици и учители.

Прочети още

Съобщение за обедното хранене

График за продажба на купони за обедното хранене - вижте тук

Прочети още