Родителска среща за учениците от 1-7 клас

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че родителските срещи ще се проведат при следния график и дневен ред:
I. График
- 09.09.2019г. родителска среща за I-IV клас от 18.00ч.
- 10.09.2019г. родителска среща V-VII клас от 18.00ч.
Разпределението на стаите ще бъде предоставено в деня на срещите на входа на училището.
II. Дневен ред:
- Обсъждане на организацията на учебната година с класни ръководители и преподаващи учители;
- Попълване на декларации по образец, необходими за дейността на училището;
- На основание чл.7, ал.2 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и изтичането на мандата на Обществения съвет към училището, свиквам среща на родителите, при вече представения график, за избор на представители за събранието на родителите, които да изберат състав на Обществения съвет за периода 2019 - 2022г. Всяка паралелка трябва да излъчи по един представител и по една резерва, която участва в събранието на родителите, при невъзможност да се яви представителя. За направения избор, всеки класен ръководител води протокол. Същия се предава в канцеларията на училището.
Успешна учебна година на всички наши ученици и семействата им!


Последни новини

Училище, здравей!

Прочети още

Дарение вместо цветя за първия учебен ден

  Педагогическият съвет на училището подкрепя инициативата "Дарение вместо цветя за първия учебен ден" за Алекс - дете, нуждаещо се от скъпо струваща операция. ...

Прочети още

Откриване на новата учебна година

   Уважаеми ученици и родители, Тържественото откриване на новата 2019/2020 учебна година ще се състои на 16 септември 2019г. от 9.00 часа в двора на училищет...

Прочети още