Последни новини

Родителска среща за учениците от първи клас 2023 - 2024 учебна година

facebook thumb

 

  Уведомявам родителите на ученици в първи клас за учебната 2023 - 2024 година, че на 20.06.2023г. от 18.00ч. ще бъде проведена родителска среща. До 19.30ч. на 19.06.2023г. ще бъдат качени списъците на разпределените по паралелки ученици, класните стаи и класните им ръководители. В списъците, учениците ще бъдат по входящите номера на заявленията за записване.

Уведомявам родителите на класираните първокласници, че на 16.06.2023г., поради провеждането на НВО в 7 и 10 клас, записването ще бъде в канцеларията на училището от 14.00-15.30ч.

Д. Димитров, директор