Последни новини

Родителски срещи

facebook thumb

  Уважаеми родители, уведомявам Ви, че родителските срещи ще се проведат при следния график:

Присъствени родителски срещи:

08.09.2020 г. от 17.00 часа за учениците от I клас

I а клас в стая ПГ

I б клас в стая 101

I в клас в стая 102

I г клас в стая 103

08.09.2020 г. от 17.15 часа за учениците от V клас

V а клас в стая 201

V б клас в стая 203

V в клас в стая 204

V г клас в стая 207

V д клас в стая 208

V е клас в стая 209

08.09.2020 г. от 17.15 часа за учениците от VI в клас в стая 104.

За присъствените родителски срещи родителят се допуска в сградата на училището само с маска или шлем. С цел недопускане на струпване на повече хора на едно място, родителите на учениците от I клас ще влизат от централния вход на училището и ще излизат пак от там. Родителите на учениците от V и VI в клас ще влизат и излизат от входа до Физкултурния салон.

Обръщам внимание да има само по един родител от семейство. Продължителността на срещите е 45 мин.

Родителски срещи в електронна среда:

II а, б, в, г,  III а, б, в, г, д, е,  IV а, б, в, г, д - 09.09.2020 г. от 17.00 часа. Код за достъп ще получите от класните ръководители. 

VI а, б, г, д и VII а, б, в, г, д, е - 10.09.2020 г. от 17.00 часа. Код за достъп ще получите от класните ръководители.

Продължителността на родителските срещи е 45 мин.

Д. Димитров, директор